Superintendent Minister:   Revd Ann Fox
01937 582854.  ann.fox@methodist.org.uk

Presbyter (Minister):   Revd Steve Jakeman
01937 842156.   07756 698396.  stephen.jakeman@methodist.org.uk

Local Pastor (Boston Spa, Clifford)
Mr Donald Milne.   07966 289937.  donaldmilne53@gmail.com
Local Pastor (Appleton Roebuck, Collingham Church Fenton, East Keswick, Tadcaster, Ulleskelf)
Mrs Eileen Clarkson.  07494 050940.  eileencoombe@hotmail.com