Ulleskelf

Ulleskelf

Church Fenton Lane
Ulleskelf
LS24 9DW

Minister:  Revd Steve Barlow – 01937 582854